Arhive oznaka: матична служба

МУЛТИМЕДИЈЕ У БИБЛИОТЕКАРСТВУ

У оквиру програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности, у Народној библиотеци Бор је 2. новембра 2017. реализован акредитовани семинар Мултимедије у библиотекарству. Аутори програма су Мирјана Нешић (Београдска политехника) и Весна Вуксан (Универзитетска библиотека «Светозар Марковић» Београд).
WP_20171102_10_07_32_Pro WP_20171102_10_05_42_Pro

 

 

 

 

 

 

 

Циљ семинара је упознавање са мултимедијалним облицима,  као и начинима њиховог креирања и могућностима коришћења у свим типовима библиотека. Полазници су се упознали са најчешћим форматима и програмима за мултимедије, као и са начином функционисања дигиталних алата, сервиса, платформи и апликација (у слободном приступу) који могу на разне начине бити коришћени библиотеци. У оквиру програма семинара реализоване су радионице на којима су полазници могли научити како да се монтира видео материјал, постави титл, сними аудио фајл и дода музика. Осим полазника из јавних библиотека у Неготину и Бору, у радионицама су учествовали и полазници из Музеја рударства и металургије Бор.
Министарство културе РС је, у оквиру финансирања матичних фунција јавних библиотека, подржало реализацију овог семинара.

Усавршавање и образовање стручних библиотечких радника у Народној библиотеци Бор

 

Обавеза сталног стручног усавршавања запослених у библиотечко-информационој делатности регулисана је следећим прописима:

  1. Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“, број 52/11)
  2. Правилник о сталном стручном усавршавању у библиотечко информационој делатности („Службени гласник РС“, број 18/13)
  3. Одлука о образовању Комисије за акредитацију програма сталног стручног усавршавања.

Народна библиотека Бор, као матична библиотека за Борски округ, организовала је у 2014. години три акредитована семинара за све запослене на стручним, библиотечко-информационим пословима у јавним библиотекама на подручју матичности (Бор, Неготин, Кладово и Мајданпек).

 

24. септембар 2014.

Рад са корисницима у библиотекама 

Аутор програма и координатор је Мр Гордана Ђилас, библиотекар саветник, руководилац Одељења за чување и коришћење публикација у Библиотеци Матице српске. Предавачи су Јелена Јовин, библиотекар информатор, Даниела Кермеци, виши библиотекар и Душан Јованчевић, књижничар у јавном каталогу Библиотеке Матиче српске.

Циљ семинара је била обука библиотекара да оспособе кориснике за претраживање база података, различитих извора информација, њихову ефикасну примени и правилно цитирање текста. Осим теориског дела програм се састојао и од практичног дела у виду радионица (пријављивање на OPAC, претраживање по разним параметрима и начин наручивања грађе). Осим тога, релизоване су радионице о асертивној комуникацији у библиотекама у циљу унапређења комуникације са корисницима и колегама.

Број учесника на семинару је двадесет.

HPIM2365

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. октобар 2014.

Развојна библиотерапија

као вид промовисања креативног читања у библиотеци

Аутор програма и предавач је МА Јелена Митровић, библиотекар одељења селективне набавке Народне библиотеке Србије.

Циљ програма је да се укаже на могућност да књига осим сазнајне, етичке и естетичне  има и терапијску улогу.  Развојна библиотерапија може бити свако планско и циљано коришћење књига, може подстицати креативност и утицати на афективни и когнитивни развој читаоца. Ово предавање је покренуло низ питања на која је могуће одговорити кроз практичан рад са корисницима различитог психолошког профила.

Број учесника на семинару је двадесет и седам.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. октобар 2014.

Набавка библиотечке грађе и извора у библиотекама

Аутор програма и предавач је др Добрила Бегенишић, библиотекар саветник Народне библиотеке Србије.

Програм је имао за циљ да се истакне значај набавне политике у свакој библиотеци. Квалитет набављене грађе зависи од образовања и стручности библиотекра који раде на пословима набавке, али и од финансијера и од жеља самих корисника, средине у којој библиотека ради и циљних група. За успешну набавану политику потребно је да библиотека има комисију за набавку и писани акт о набавној политици којим би се јасно дефинисали основни постулати набавке за изградњу и очување квалитетне структуре фонда.

На семинару су разматрана питања из праксе која се тичу различитих начина набавке (куповина, поклон, откуп МК) и многобројних фактора који посредно или непосредно утичу на набавку грађе у библиотекама.

Број учесника на семинару је двадесет и пет.

sem 2 019

 

 

 

 

 

 

 

Сви семинари су реализовани захваљујући подршци Министарства културе РС, односно учешћу МК у финансирању матичних функција библиотека на годишњем нивоу.