Arhive oznaka: акредитовани семинар

Семинар о пружању библиотечких услуга особама треће животне доби

У оквиру програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности за 2017. годину, Народна библиотека Бор је 17. 10. организовала семинар за
библиотекаре из јавних библиотека са подручја матичности.
Семинар «Библиотечке услуге за особе треће животне доби» акредитовала је Народна библиотека Србије. Ауторке програма су др Добрила Бегенишић и Ма Јелена Митровић. Програм семинара је посвећен сагледавању постојећих библиотечких услуга за особе треће животне доби као специфичне групе корисника, навођењу примера добре праксе у свету, креирању нових услуга у библиотекама за овај тип корисника и изради плана и програма рада са особама треће животне доби који би обухватио различите активности засноване на теорији и позитивној пракси.

Ауторке семинара испред НБ Бор
Ауторке семинара испред НБ Бор

Полазници семинара, поред библиотекара запослених у Народној библиотеци Бор, били су и библиотекари из јавних библиотека из Неготина, Кладова и Мајданпека.

WP_20171017_09_31_31_Pro

Семинар о ауторском праву

У оквиру семинара „Ауторско право у библиотечко-информационој делатности“, који је акредитовала Народна библиотека Србије, колегинице др Татјана Брзуловић Станисављевић и др Драгана Столић (Универзитетска библиотека «Светозар Марковић» Београд) одржале су низ предавања из области ауторског и сродних права. Полазници семинара, поред библиотекара запослених у Народној библиотеци Бор, били су и библиотекари из борских специјалних библиотека (факултетске и библиотеке Института), мајданпечке и неготинске јавне библиотеке и други.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ауторке семинара су материју обрадиле темељно, исцрпно али и систематично, свеобухватно, те су, на тај начин, своје колеге успешно упутиле у све појмове, законске оквире и процедуре, међународне конвенције и праксе везане за ауторско право, посебно истичући новине и проблеме које је донео развој свеприсутног интернета, условивши и појаву нових облика како повреде тако и заштите ауторског права.OLYMPUS DIGITAL CAMERA