Упутство за кориснике

КАКО ДОЋИ ДО БИБЛИОТЕКЕ?

Народна библиотека Бор налази се у центру Бора, у згради Дома културе (улица Моше Пијаде 19).
У библиотеку се улази са платоа Дома културе.
Уколико долазите аутом, два паркинга се налазе поред библиотеке, један испред и један иза зграде Дома културе.
Уколико долазите градским превозом, можете изаћи на станицама код ОШ „Бранко Радичевић“ или код занатског центра у старом центру града (код зграде Општине).
За кориснике са посебним потребама изграђен је прилагођен прилаз.

КАКО ДОБИТИ ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ?

Основне информације о библиотеци можете добити од библиотекара Народне библиотеке Бор путем сајта Народне библиотеке Бор, лично у библиотеци или пишући на личне мејл адресе библиотекара (приложене у адресару запослених), путем телефона (централа 030.458.120; канцеларија директора 030.423.592; администрација 030.423.543) или пишући на мејл адресу nbbor@mts.rs.

КАКО ПОСТАТИ ЧЛАН БИБЛИОТЕКЕ?

Учлањивање у Народну библиотеку Бор врши се на Информативном одељењу. Информативно одељење налази се на самом улазу у простор библиотеке (лево од степеништа).
Чланство може бити:

– плаћено или бесплатно
– појединачно или групно
– обично или двојно
– временски ограничено или доживотно

Плаћено чланство је оно за које се плаћа прописана чланарина.
Бесплатно чланство омогућено је одређеним категоријама корисника (добровољни даваоци крви и органа, незапослени, труднице итд.), заслужним пријатељима библиотеке, дародавцима библиотечко-информационе грађе итд.
Групно чланство подразумева учлањење група које броје више од 10 чланова.
Породично чланство је подгрупа групног чланства и односи се на чланове једне породице.
Двојно чланство подразумева могућност коришћења библиотечко-информационих фондова паралелно у централној библиотеци и у огранцима.
Доживотно чланство додељује се по одлуци управе библиотеке појединцима за изузетан допринос раду Народне библиотеке Бор.

Све информације о чланству (типови, неопходна документација, ценовник) можете добити од библиотекара Информативног одељења.
Овде можете погледати ценовну стратегију

Ценовна стратегија за 2016.

Народне библиотеке Бор за текућу годину.

КОЈА СУ ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА?

Права и обавезе чланова Народне библиотеке Бор дефинисана су низом докумената.

Правилник о коришћењу библиотечко-информационе грађе и пружању библиотечко-информационих услуга

Правилник о условима, правима и одговорностима приликом коришћења рачунара и интернета у Народној библиотеци Бор