Коментари и сугестије

Уколико имате коментар или сугестију који су везани за рад Народне библиотеке Бор, молимо Вас да нам пишете на следећу адресу:

komentarinbbor@gmail.com