Електронски каталог

Од 2005. године Народна библиотека Бор је пуноправна чланица система COBISS.SR, тј. део Виртуелне библиотеке Србије.
Систем COBISS.SR чине: узајамна база података свих библиотека чланица COBIB.SR као и локалне базе свих библиотека чланица.

У својој локалној бази података Народна библиотека Бор има око 57.000 записа, библиографских јединица (књиге, часописи, некњижна грађа), што представља онлајн каталог Народне библиотеке Бор. Преко заједничке библиографско-каталошке базе података COBIB.SR локална база Народне библиотеке Бор повезана је са свим осталим базама библиотека-чланица система.
На овај начин, омогућено је свима да са било ког места, са било ког рачунара, преко интернета могу да претражују каталоге свих библиотека у Србији које су чланице система COBISS.

COBISS/OPAC је веб апликација која омогућује онлајн приступ каталозима свих библиотека-чланица система COBISS.SR.
На приступној страници COBISS.SR одаберите Улаз у COBISS/OPAC.
Отвориће се прозор где са леве стране можете да изаберете COBIB.SR ако желите да претражујете каталоге свих библиотека у Србији истовремено, или једну од локалних база података ако желите да претражујете каталог одређене библиотеке (у том случају ћете са десне стране у празно поље уписати акроним Народне библиотеке Бор – НББ и: претражи).

Кад уђемо у COBIB.SR или у неку од локалних база података, отвориће се интерфејс за претраживање.
Најједноставније је основно и изборно претраживање.
Са десне стране постоји кратко упутство за претраживање и уколико га пажљиво примените, лако ћете доћи до жељених и тачних резултата претраживања.

● Претраживање у узајамној бази података COBIB.SR:
Након избора поготка, на екрану се испишу библиографски подаци о изабраној грађи, а на крају списак библиотека које у свом каталогу (локалној бази података) поседују изабрану грађу. Програм омогућује и привремени прелазак у одређену локалну базу података за коју се испише број расположивих примерака те податак о томе да ли је грађа слободна или позајмљена (ако је у библиотеци позајмица аутоматизована програмском опремом COBISS/Pozajmica).

● Претраживање у локалној бази података:
Након избора поготка, на екрану се испишу библиографски подаци о изабраној грађи, а на крају подаци о фонду (број примерака и податак о томе да ли је грађа слободна или позајмљена, ако је у библиотеци позајмица аутоматизована програмском опремом COBISS/Pozajmica). И у овом случају програм омогућује привремени прелазак у друге локалне базе података које поседују изабрану грађу и за које се испишу подаци о фонду.

Народна библиотека Бор још увек ради на стварању свог онлајн каталога, тако да позајмица није аутоматизована.
Корисник за сада може да види којом грађом библиотека располаже и са колико примерака. Након тога књигу може позајмити у самој библиотеци или путем библиотечке размене.