Адресар запослених

Весна Тешовић, виши дипломирани библиотекар; директор; 030.423592
vesna.tesovic1@gmail.com

Драгица Радетић, виши дипломирани библиотекар;Матична служба (руководилац)
dragica.radetic60@gmail.com

Ана Јанковић, виши дипломирани библиотекар; Одељење набавке и обраде (руководилац); 030.2100-001
ana.jankovic67@gmail.com

Горан Миленковић, виши дипломирани библиотекар; Одељење посебних фондова и периодике (руководилац позајмних одељења);
korsicki@gmail.com

Драган Стојменовић, виши дипломирани библиотекар; Завичајно одељење (руководилац)
belakva@gmail.com

Виолета Стојменовић,виши дипломирани библиотекар; Одељење посебних фондова и периодике
sloterdajk@gmail.com

Драгана Јовановић, виши дипломирани библиотекар; Одељење набавке и обраде
gagcho@gmail.com

Гордана Голубовић, самостални виши књижничар; Позајмно одељење за одрасле (књижевност и језик)
strucnonbb@gmail.com

Нина Божовић, виши књижничар; Позајмно одељење за одрасле (стручна књига)
strucnonbb@gmail.com

Драган Тешовић, виши књижничар; Позајмно одељење за одрасле (књижевност и језик)
dragantesovic@gmail.com

Љиљана Стојчић, виши књижничар; Информативно одељење; 030.458120
ljiljanastojic@yahoo.com

Марија Радосављевић, виши књижничар; Дечије одељење
marijaradosavljevich@yahoo.com

Мирјана Жикић, самостални књижничар; Одељење набавке и обраде
mirshem@hotmail.com

Бориславка Репац, самостални књижничар; огранак у Брестовцу

Снежана Костић, књижничар; Информативно одељење; 030.458120
informativno.biblioteka.bor@gmail.com

Весна Јовановић, књижничар; Дечије одељење;
zarkanbb@gmail.com

Александар Кочбашли, књижничар; Позајмно одељење за одрасле (књижевност и језик)
ovnoglavi@gmail.com

Бисерка Јаношевић, књижничар; огранак у Злоту
primovara@yahoo.com

Живота Живановић, књижничар; огранци у Кривељу и Доњој Белој Реци

Дарко Гајић, правно-административни послови; 030.423543
gajicdarko980@gmail.com

Весна Митровић, благајничко-административни послови; 030.423543
mitrovic64@gmail.com

Марија Мишић, рачуноводствени послови; 030.423543