Sa strane

Нови бројеви периодике. Април 2017.

Обавештавамо кориснике периодике о новим свескама које су стигле у фонд Народне библиотеке Бор:

autori

ЛЕТОПИС МАТИЦЕ СРПСКЕ, мартовски број; часопис КУЛТУРА са тематима о лажи у уметности и култури (број 150) и о кафанама (151); мартовски број часописа СВЕСКЕ; број 503 часописа ПОЉА, са тематом о хипстерима; априлски број часописа NATIONAL GEOGRAPHIC SRBIJA са тематом о савременој еволуцији људских бића.

Часописе можете читати у читаоници Одељења посебних фондова и периодике, на другом спрату библиотеке.

 

 

 

 

„Бирање под морање“

Петак 17. јун, 18 сати

0001
ПРOНAЂИTE СВOJУ КЊИГУ • ЧИTAJTE СВOГ ПИСЦA • ИMAJTE СВOJE MИШЉEЊE

У оквиру програма одређеног као предизборна читалачка кампања под називом „Бирање под морање“, издавачка кућа Клио, иницијатор и организатор кампање, која је почела у фебруару 2016. у Београду, гостује и у Бору, у Народној библиотеци Бор, у петак 17. 6. у 18. сати.

Гости библиотеке биће: Љубица Арсић, књижевница; Тихомир Брајовић, књижевни теоретичар и универзитетски професор; Наташа ђелошевић, заменица директора ИК Клио.

Тема програма јесу књижевна дела објављена у едицији „Грал“, али и читалачке навике и интересовања уопште, ко и како их формира, како се на њих утиче или може утицати, како се изазива интересовање за одређене писце и наслове, колико је наш избор литературе слободан.

Више информација о кампањи, књижевним делима објављеним у едицији „Грал“ и досадашњим дружењима и разговорима са (потенцијалним) читаоцима у библиотекама Србије, током априла 2016, наћи ћете на сајту и блогу ИК Клио.