О дечијем одељењу

Дечје одељење се налази у сутерену библиотеке, у простору који је прилагођен потребама најмлађих корисника. Чланови Дечјег одељења су деца предшколског узраста и ученици основне школе. Фонд овог одељења обухватаоко 11000 књига и часописа. Осим изнајмњивања књига, Дечје одељење нуди својим члановима и забавно-образовни програм: радионице, цртаонице, играонице, филмски програм и књижевне вечери. У холу испред улаза у простор одељења могу се пропратити различите изложбе које осмишљавају библиотекари, али и изложбе дечјих цртежа на задату тему, па чак и самосталне дечје изложбе.
ЖаркаКњижни фонд је примерен најмлађим читаоцима. Њега чине сликовнице, школска лектира, белетристика, стручна књига, дечје књиге на страним језицима и дечји часописи. Приступ књигама је слободан и оне се издају на коришћење по правилима о коришћењу књижног фонда.Сви су ови фондови посебно издвојени и јасно означени. Нове књиге се такође излажу посебно те се корисници брзо и лако информишу о актуелној литератури.
Огласна табла, смештена у ходнику, пружа јасне и прецизне информације о упису, фонду и забавно-образовним програмима Дечјег одељења. Ове информације се могу добити и листањем Водича који се налазе на Дечјем одељењу.

Одељење периодике и посебних фондова

Почетком фебруара 2008. год. Народне библиотека Бор извршила је реорганизацију својих фондова и одељења. Тада је од делова фондова стручног и одељења за књижевност и језик – колекција и појединачних публикација које из разних разлога могу да се користе само у просторијама библиотеке, тј. у читаоници – формирано ново одељење на трећем спрату библиотеке, док је део фонда стручног одељења, до тада неприступачног за кориснике, стављен у слободан приступ.
ЗавичајноНа одељењу се налазе референсна збирка (енциклопедије, речници, лексикони, тезауруси, приручници), посебне издавачке целине које су библиотекари, због њиховог културног и научног значаја, оценили као достојне посебног третмана (кола СКЗ-а, библиотеке „Књижевност и цивилизација, „Орфеј“, „Сазвежђа“, XX век, итд., као и сабрана дела наших најзначајнијих научника), појединачне публикације из свих стручних области које се могу користити само у читаоници – факултетски уџбеници, луксузне монографије, научне монографије, публикације које се не би могле адекватно надокнадити у случају оштећења или невраћања. Све ове публикације се, као и периодика, могу користити у климатизованој читаоници, у којој има 20 места.
У читаоници се налази и рачунар са пратећом опремом и интернет везом, те корисници могу самостално или уз помоћ библиотекара вршити претрагу база података, каталога и Интернета у целини. Коришћење рачунара и Интернета за кориснике је бесплатно, као и снимање преузетих докумената. Штампање, скенирање и фотокопирање се наплаћују по ценовнику истакнутом на огласној табли у читаоници.

Овакав начин организације библиотекарима омогућава да се максимално посвете сваком појединачном кориснику, да уложе и време и труд како би пронашли одговарајућу литературу, у папирном или електронском облику, за сваког корисника. Нарочита пажња посвећује се матурантима и студентима, којима се приликом израде радова дају упутства у вези са начинима претраживања и организације прикупљене грађе, помаже у изради радне библиографије и сл. Читаоница се, такође, користи и за разне културне или едукативне програме – промоције, књижевне вечери, пројекције филмова, односно за организовање радионица за ученике средњих школа, како оних практичних, везаних за процедуре истраживања и рада у библиотеци и за израду матурских радова, тако и за „забавније“ радионице чија је сврха промовисање фондова односно читања и коришћења библиотеке.

Горан Миленковић, библиотекар Одељења периодике