Регистар имена завичајних књижевних стваралаца

Аврамовић, Живко
Аничић, Светлана

Бајиновић, Драган
Баловић, Снежана П.
Баљошевић, Богдан
Белец, Елизабета
Богдановић, Анета
Богдановић, Видосава
Бојанић, Владо
Борановић, Војислав
Бранковић, Бранислав В.
Бујишић, Љубомир
Бусић, Татјана

Велић–Мајкић, Велика
Величковић, Александра
Виденовић, Бобица
Влатковић, Весна
Војводић, Марко
Војводић, Радослава Рада

Геочеловић–Андрејић, Душанка
Гертнер, Јосиф
Глишић, Весна
Голуб, Марина
Голуб, Мирољуб
Голубовић, Емина
Голубовић, Жика
Голубовић, Миљана
Гомиxеловић, Лидија
Грбовац, Нада

Дачић, Снежана
Деспотовић, Драгана
Димитријевић, Бранислав Бане
Дојковић, Зорица
Драгићевић, Радиша
Дугалић, Љубинко
Думитрашковић, Јелена
Думитрашковић, Младен

Ђерговић, Никола
Ђокић, Јелена
Ђорђевић, Виолета
Ђорђевић, Јасмина
Ђорђевић, Јовица
Ђорђевић, Мирјана
Ђорђевић, Цана
Ђурђевић, Гордана
Ђурђевић, Миодраг
Ђуришић, Милоје

Ескић, Миша

Живадиновић Бор, Стеван

Заграђанин, Мирко

Ивковић, Веселин
Игњатовић, Љубиша
Игњатовић, Миодраг
Икица, Светислава
Илић, Драгољуб П.
Илић, Иван
Илић, Љубиша
Илић, Станко

Јанковић, Драга С.
Јаношевић, Бојана
Јањић, Тања
Јевтић, Славиша
Јенић, Драган
Јеремић, Божидар
Јовановић, Љубомир
Јовановић, Мирослав
Јојић, Јасна
Јоцић, Драгослав

Кандић, Ђорђе
Карабашевић, Небојша
Кирицић, Јасминка
Кирхнер, Викторија
Кокелић, Миодраг
Колев, Душко
Кошутић, Босиљка
Крстић, Даринка
Крстић, Миодраг
Кузмановић, Милета
Кукољ, Драгана

Лабан, Рајко
Лазаревић, Јовица
Лалић, Славица
Лежаић, Никола
Лимановска, Асја
Ловић, Саша
Лукић, Драган М.

Максимовић, Ненад
Малиш, Миодраг
Маринковић, Љубиша
Марић, Љубица
Микуловић, Љубиша Љуца
Милановић, Ивана
Милетић, Александар
Милетић, Бојана
Миливојевић, Милен
Милићевић, Кадивка Ђ.
Миловановић, Милан
Милосављевић, Станиша
Милошевић, Божидар
Милошевић, Милољуб
Милутиновић, Ђурга
Мирић, Милан
Митовска, Даца
Митровић, Јован С.
Мицин, Рајко
Младеновић, Наташа
Младеновић, Стамен
Молнар, Стеван
Мошић, Петар

Неделковска, Светлана
Ничић, Бошко

Њагојевић, Станоје

Павловић, Јован
Панчић, Виолета
Пауновић, Јованка
Пауновић, Марија
Петровић, Бобан С.
Петровић, Јулијана
Петровић, Милица
Петрујкић, Алексеј
Пешић, Жарко
Пешић, Момчило
Помежански, Александар
Првуловић, Маја
Протић, Стеван
Пушица, Бранка
Пушица, Саша
Пушица, Снежана
Раденковић, Драгомир
Радивојевић, Десимирка
Радноти, Миклош
Радовановић, Јелена
Радуловић, Мирослав
Ракић, Слободан Ж.
Ранчић, Драгиња
Распоповић, Зоран
Распоповић, Марина
Ристић, Јелена
Руцић, Драган

Симеоновић, Дијана
Симић, Владимир
Србуловић, Наталија
Србуљ, Драган
Станисавqевић, Градимир
Станисавqевић, Наташа
Станковић, Бора
Станковић, Мирољуб
Станојевић, Жарко
Станчуловић, Живојин
Стевановић Бранко, Сабак
Стевановић, Светислав
Стојадиновић, Јован Г.
Стојадиновић, Милан Бас
Стојковић–Миливојевић, Марија Б.
Страк, Тибор
Сусрети другарства радника индустрије и рударства Србије
Сусрети другарства радника СР Србије. Републичка смотра књижевног стваралаштва Србије
Сусрети другарства радника Србије
Сусрети другарства радника Србије. Смотра књижевног стваралаштва

Танчић, Драгица
Тешовић, Драган
Тодоровић, Љубиша
Траиловић, Горан
Трифуновић, Славиша
Трујић, Љубица

Ћирковић, Стеван

Урошевић, Живота
Ушијак, Андрија

Филиповић, Брана
Филиповић, Далибор Филип

Христов, Венко Борејн

Цветковић, Јадранка
Цветковић, Јасмина
Цветковић, Небојша
Цолић, Јасмина

Чапрић, Влајко
Чукић, Рајко
Чулиновић, Ивица

Шаиновић, Кадрија
Шћекић, Драгољуб
Шћопуловић, Силвица

Фотографије

Галерије:
Људи
Догађаји
Насеље и град
Индустријска фотографија

ФотографијеФонд Завичајног одељења једним својим мањим делом до сада није стручно обрађиван али се чува и припрема се његова обрада. Фотографије које можете видети у овој галерији нису обрађиване. Због тог разлога фотографије немају прецизније називе али ће их свакако добити обрадом која ће уследити. У плану је дигитализација визуелне грађе Завичајног одељења уједно и стручна обрада COBISS системом за каталогизацију и обраду. Молимо Вас да уколико, разгледајући ове фотографије, можете препознати догађаје, објекте, личности, период у којем је фотографија настала или аутора који је фотографисао, пошаљете свој коментар.

Визуелне пројекције

О разгледницама

РазгледницеЗавичајно одељење Народне библиотеке Бор у оквиру посебних фондова некњижне грађе поседује збирку визуелних пројекција, односно збирку фотодокументације и колекцију од 87 разгледница од којих су само две дописне карте из периода пре 1945. Једну дописну карту Брестовачка бања: гостионица и курсалон, издање Петра Глигоријевића, Зајечар из 1905 и дописну карту Зајечар – Кривељ – Водопад, издање Љубе Марјановића из Зајечара (која није прецизније датирана). Ова збирка до сада није обрађивана али је издвојена као целина и статистички је пропраћена и попуњавана. Попуњавање ове збирке углавном је до сада вршено устаљеним начинима набавке: поклонима, обавезним примерцима, разменом и куповином. У оквиру набавке, услед ограничених средстава за набавку и непостојања организоване комисије за откуп антикварних и ретких издања, приватних колекција фотодокументације… Завичајно одељење је покренуло акцију дигитализовања приватних колекција визуелне грађе и визуелних пројекција које су, макар на тај начин, сачуване и обезбеђене као електронски извори и „примерци“ грађе која се у том тренутку није могла откупити, али која се од тада у дигиталном облику као електронски извор чува на одељењу. Примера ради, приватна колекција (око 90) разгледница г. Бранислава Димитријевића је у потпуности дигитализована и у таквом облику презентована на интернету и дата на коришћење Завичајном  одељењу и његовим корисницима.

О дечијем одељењу

Дечје одељење се налази у сутерену библиотеке, у простору који је прилагођен потребама најмлађих корисника. Чланови Дечјег одељења су деца предшколског узраста и ученици основне школе. Фонд овог одељења обухватаоко 11000 књига и часописа. Осим изнајмњивања књига, Дечје одељење нуди својим члановима и забавно-образовни програм: радионице, цртаонице, играонице, филмски програм и књижевне вечери. У холу испред улаза у простор одељења могу се пропратити различите изложбе које осмишљавају библиотекари, али и изложбе дечјих цртежа на задату тему, па чак и самосталне дечје изложбе.
ЖаркаКњижни фонд је примерен најмлађим читаоцима. Њега чине сликовнице, школска лектира, белетристика, стручна књига, дечје књиге на страним језицима и дечји часописи. Приступ књигама је слободан и оне се издају на коришћење по правилима о коришћењу књижног фонда.Сви су ови фондови посебно издвојени и јасно означени. Нове књиге се такође излажу посебно те се корисници брзо и лако информишу о актуелној литератури.
Огласна табла, смештена у ходнику, пружа јасне и прецизне информације о упису, фонду и забавно-образовним програмима Дечјег одељења. Ове информације се могу добити и листањем Водича који се налазе на Дечјем одељењу.

Одељење периодике и посебних фондова

Почетком фебруара 2008. год. Народне библиотека Бор извршила је реорганизацију својих фондова и одељења. Тада је од делова фондова стручног и одељења за књижевност и језик – колекција и појединачних публикација које из разних разлога могу да се користе само у просторијама библиотеке, тј. у читаоници – формирано ново одељење на трећем спрату библиотеке, док је део фонда стручног одељења, до тада неприступачног за кориснике, стављен у слободан приступ.
ЗавичајноНа одељењу се налазе референсна збирка (енциклопедије, речници, лексикони, тезауруси, приручници), посебне издавачке целине које су библиотекари, због њиховог културног и научног значаја, оценили као достојне посебног третмана (кола СКЗ-а, библиотеке „Књижевност и цивилизација, „Орфеј“, „Сазвежђа“, XX век, итд., као и сабрана дела наших најзначајнијих научника), појединачне публикације из свих стручних области које се могу користити само у читаоници – факултетски уџбеници, луксузне монографије, научне монографије, публикације које се не би могле адекватно надокнадити у случају оштећења или невраћања. Све ове публикације се, као и периодика, могу користити у климатизованој читаоници, у којој има 20 места.
У читаоници се налази и рачунар са пратећом опремом и интернет везом, те корисници могу самостално или уз помоћ библиотекара вршити претрагу база података, каталога и Интернета у целини. Коришћење рачунара и Интернета за кориснике је бесплатно, као и снимање преузетих докумената. Штампање, скенирање и фотокопирање се наплаћују по ценовнику истакнутом на огласној табли у читаоници.

Овакав начин организације библиотекарима омогућава да се максимално посвете сваком појединачном кориснику, да уложе и време и труд како би пронашли одговарајућу литературу, у папирном или електронском облику, за сваког корисника. Нарочита пажња посвећује се матурантима и студентима, којима се приликом израде радова дају упутства у вези са начинима претраживања и организације прикупљене грађе, помаже у изради радне библиографије и сл. Читаоница се, такође, користи и за разне културне или едукативне програме – промоције, књижевне вечери, пројекције филмова, односно за организовање радионица за ученике средњих школа, како оних практичних, везаних за процедуре истраживања и рада у библиотеци и за израду матурских радова, тако и за „забавније“ радионице чија је сврха промовисање фондова односно читања и коришћења библиотеке.

Горан Миленковић, библиотекар Одељења периодике