Arhive kategorija: Пројекти библиотеке

Поетске радионице за децу

Од 18. до 21. септембра Народна библиотека Бор реализује пројекат Весне Тешовић под називом „Разлистани Цветник“, који је на Конкурсу за савремено стваралаштво, а у области дечјег и стваралаштва за децу, подржало Министарство културе и информисања Републике Србије.

Радионице креативног писања воде значајни, награђивани, али и код саме деце врло популарни, увек иновативни, неуморни писци књижевности за децу Бранко Стевановић и Душан Поп Ђурђев.

Овим програмом биће обухваћена деца основношколског узраста из 5 основних школа у Бору и 4 основне школе у селима Злот, Брестовац, Кривељ и Доња Бела Река.

Циљеви овог пројекта су: културна и социјална интеграција деце кроз афирмацију читања као стваралачког и истраживачког процеса, неговање језичке културе, подстицање дечјег креативног стваралаштва и промовисање савремене српске књижевности за децу.

Пројекти библиотеке

• Дигитализација некњижне грађе Завичајног одељења, културне и јавне делатности Народне библиотеке Бор (Покровитељство Министарства културе Републике Србије и у сарадњи са Народном библиотеком Србије, Општином Бор, РТБом Бор). Пројекат је у току од 2007. г. до данас. http://digitalnizavicaj.com/

• Едукативни програм упознавања са најзначајнијим завичајним личностима. Изнадреализма – Стеван Живадиновић, Ване Бор (Покровитељство Министарства културе Републике Србије и у сарадњи са Музејем савремене уметности из Београда, Народном библиотеком Србије, Општином Бор). Реализован 2007 и 2008. http://digitalnizavicaj.com/index.php?query=ispisTextaIzKolekcije&idTexta=129

• Едукативни програм упознавања са најзначајнијим завичајним личностима: Владимир Ђорђевић (Покровитељство Министарства културе Републике Србије и у сарадњи са Народном библиотеком Србије, Музичком школом Станковић из Београда, Музичком школом Мокрањац из Београда, Музичком школом Миодраг Васиљевић из Бора, Музејем рударства и металургије, Општином Бор). Реализован 2008. – 2009. http://digitalnizavicaj.com/index.php?query=ispisTextaIzKolekcije&idTexta=130#ad-image-0

• Жарка свира и пева (са Одбором за људска женска права „Јуца“ оквиру Матра пројекта)

• Библиотека – мултимедијални центар (Теленор фондација)

• Едукативни програм упознавања са најзначајнијим завичајним личностима: Зоран Пауновић (Под покровитељством Министарства културе Републике Србије). Реализован 2010–2011. http://digitalnizavicaj.com/index.php?query=ispisTextaIzKolekcije&idTexta=132

• Мапирање интеркултурног дијалога у Републици Србији. Алтернативна урбанизација у Бору очима других. (Културни центар REX, Министарство културе Републике Србије, Народна библиотека Бор, Општина Бор, РТБ Бор). Реализован 2009– 2010. http://digitalnizavicaj.com/index.php?query=ispisTextaIzKolekcije&idTexta=128#ad-image-0

• Едукативни програм – недовољо јасни појмови и појаве нашег завичаја у тумачењима етнологије и антропологије: етницитет, национални и етнички идентитет; Бор као мизансцен; „производња потрошње“; визуелна атропологија, индустријска антропологија и култура радништва; концепти црне магије у савременој култури у Србији, фолклорно стваралаштво у бирократском коду. (Под покровитељством Министарства културе Републике Србије и у сарадњи са Одељењем за етнологију и антропологију на Филозофском факултету у Београду). http://digitalnizavicaj.com/index.php?query=kolekcijaTekstova&idKolekcije=24

• Боре – понекад и стално. (Под покровитељством Министарства културе Републике Србије и Општине Бор). Реализован октобра и новембра 2012. http://digitalnizavicaj.com/index.php?query=kolekcijaTekstova&idKolekcije=30

• Инфо-портал МОЈ БОР (конкурс за програме и пројекте од јавног интереса у општини Бор, са Асоцијацијом за развој општине Бор). 2012

• Борска детињства, Народна библиотека Бор у сарадњи са Одељењем за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду. Реализација је у току.

• Транспарентност, добро управљање и антикорупција (агенције цивилног друштва за борбу против корупције и матичне библиотеке). 2012.

• Пачворк (Министарство културе и информисања Републике Србије и општина Бор). Реализовано 2012.

• Јавни рад: дигитализација радничког листа колектив и преузимање података из ЕБАРТ базе (Национална служба за запошљавање Републике Србије). Реализован 2012. http://digitalnizavicaj.com/index.php?query=kolekcijaTekstova&idKolekcije=5

• Електронски приступ заштитинику грађана (Заштитник грађана, Општина Бор). 2011-2013.

• Слика, дигитална слика, слика која говори. (Под покровитељством Министарства културе Републике Србије и Општине Бор). Реализован 2012.

• Припитомљавање књижевности. (Народна библиотека Бор). Пројекат је покренут 2012. године. Реализација у току. http://biblioteka-or.org.rs/2012/06/wartime-pop-ili-ko-je-ubio-postmodernu/