Arhive kategorija: Догодило се…

Narodna biblioteka Bor: Pisma iz Evrope – predavanje prof. dr Srbijanke Turajlić o politici obrazovanja

U Narodnoj biblioteci Bor 5. oktobra 2017. godine održala je predavanje PISMA IZ EVROPE – PITANJA ZA DRUŠTVO I ODGOVORI IZ OBRAZOVANJA prof. dr Srbijanka Turajlić, dugogodišnja profesorka Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, bivša pomoćnica ministra za visoko obrazovanje (2001–2004), stipendistkinja francuske vlade u Grenoblu, predavačica na univerzitetu u Montereju (Kalifornija, USA), jedna od osnivačica AAOM-a (Alternativne akademske obrazovne mreže, Beograd) i autorka desetina članaka i radova čija se tema direktno ili indirektno odnosi na politiku obrazovanja u Srbiji, jugoistočnoj Evropi i Evropi, pitanja visokog obrazovanja, društvo znanja, celoživotno obrazovanje i srodna pitanja.

????????????????????????????????????

Srbijanka (10)

Krećući se u bazičnom troglu država–društvo–sistem obrazovanja i prateći istorijski razvoj znanja i njemu prirođenih sistema obrazovanja, Srbijanka Turajlić svoje poente iznalazi kroz deskripciju savremenog stanja, kako u Evropi i njenoj obrazovnoj legislativi, tako i u našoj državi, koja od raspada bivše zajedničke države maglovitim i slabim javnim diskursom i učincima jasno pokazuje znake sistemske zaostalosti i odsustva svesti o nužnosti menjanja i prilagođavanja kretanju sveta. Predavanje je bila retka i dragocena prilika da se slušaoci podsete na ključne etape viševekovnog stvaranja modernih univerziteta i modernih obrazovnih sistema, da se upoznaju sa recentnim naporima koji se posebno u zemljama EU čine u poslednjih 20-ak godina, te da se u sklopu predočenih činjenica na neki način sagleda određena vrsta zadataka koje će, u odsustvu pristojne države, društvo morati da preuzme na sebe. Tim zadacima, konačno, prof. Turajlić pridaje visoku moralnu vrednost, koju će oni zadobiti tek ukoliko ih društvo zaista i realizuje.

 

ФУНКЦИЈЕ ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА У РАЗВОЈУ КРЕАТИВНОГ ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊА

У оквиру програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности за 2017. годину, борска библиотека је 5. јуна 2017. организовала семинар за библиотекаре из школских библиотека са подручја матичности.

WP_20170605_023

Аутори програма су др Весна Црногорац (Факултет уметности у Нишу) и др Жељко Вучковић (Педагошки факултет у Сомбору).

WP_20170605_10_09_02_Pro

Програм семинара је посвећен различитим функцијама школских библиотека: образовној, васпитној, културној и информационој. Темом су обухваћена основна знања о читању у времену интернета и нових медија, о информационом читању, о социопсихолошким аспектима читања у савременом свету и о креативном читању.

Међу полазницима семинара су, осим школских библиотекара, били педагози и наставници из школа  у Бору, Неготину, Кладову и Мајданпеку.

WP_20170605_017

Семинар „Функције школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања“ акредитовао је Завод за унапређење образовања и васпитања. Министарство културе РС је у оквиру финансирања матичних фунција јавних библиотека  подржало реализацију семинара.

Кинески језик и култура за децу

У периоду од 4. до 8. јула корисници Дечјег одељења НБ Бор узраста од 8 до 11 година имали су прилику да похађају радионице кинеског језика и културе које је организовао Александар Богдановић, проф. кинеској језика. Током пет дана, деца су се упознала са основним карактеристикама кинеског језика и писма, испробала писање и калиграфско цртање неколико једноставнијих знакова, вежбала изговор кинеског језика, пробала кинески чај припремљен на традиционалан начин, научила правила кинеског шаха, сазнала многе интересантне детаље, обичаје и чињенице из историје Кине и савременог живота у Кини.

IMG_4504 - Copy IMG_4338 - Copy IMG_4370 - Copy IMG_4404 - Copy IMG_4455 IMG_4471 IMG_4484 - Copy

„Бирање под морање“ у Народној библиотеци Бор

У оквиру „антипотрошачке“ читалачке кампање, у организацији ИК Клио, Љубица Арсић (књижевница, проф. српског језика и књижевности у музичкој школи „Мокрањац“ и приређивач неколиких антологија прича), проф. др Тихомир Брајовић (Филолошки факултет у Београду) и Наташа Ђелошевић (заменица директора ИК Клио) били су 17. јуна 2016. гости Народне библиотеке Бор.

DSC_0027 DSC_0012 DSC_0009

Током више од сат времена разговора са врло заинтересованом и неуобичајено активном публиком, било је речи о делима из едиције „Грал“ ИК Клио, подстицајима за читање, читалачким навикама, разликама између уметничке и шунд књижевности, мотивисању деце за читање и сродним темама.

На андрагошкој обуци

Заједно са представницима Друштва младих истраживача – Бор, Академског клуба Техничког факултета у Бору и Музеја рударства и металургије, Народна библиотека Бор је, због дугогодишњег успешног и квалитетног рада у оквиру Фестивала учења одраслих и због разноврсности својих едукативних програма за све узрасне и интересне групе, имала прилике да учествује на обуци чији је циљ био да се унапреде вештине организовања образовних програма за одрасле, као и да се стекну нова знања из ове области.

Организаор обуке било је Друштво за образовање одраслих док су саму обуку изводили предавачи Одељења за андрагогију Филозофског факултета у Београду.

DSCI0053 DSCI0056 DSC_3689

Током обуке, која је увод у 9. фестивал учења одраслих, било је речи о потребама одраслих за учењем, организовању образовних програма тако да они имају прецизно дефинисане и изводљиве циљеве и исходе, разноврсну методологију и јасан ток рада и подучавања као и квалитетне, заједници потребне садржаје; о задацима и обавезама разних актера укључених у процесе и програме образовања одраслих; о креирању атмосфере погодне и подстицајне за учење.

DSC_3669

Изложба Авангарда отворена до 24. јуна 2015.

http://biblioteka-bor.org.rs/2015/05/avangarda-od-dade-do-nadrealizma/

Јавно вођење кроз изложбу; Александра Мирчић, једна од ауторки изложби (Музеј савремене уметности у Београду)
Јавно вођење кроз изложбу; Александра Мирчић, једна од ауторки изложби (Музеј савремене уметности у Београду)
Изложба МСУБ-а и ИКУМ-а "Авангарда: од даде до надреализма" отворена је 28. маја 2015.
Изложба МСУБ-а и ИКУМ-а „Авангарда: од даде до надреализма“ отворена је 28. маја 2015.

DSC_4575 DSC_4593 DSC_6623

 

Усавршавање и образовање стручних библиотечких радника у Народној библиотеци Бор

 

Обавеза сталног стручног усавршавања запослених у библиотечко-информационој делатности регулисана је следећим прописима:

  1. Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“, број 52/11)
  2. Правилник о сталном стручном усавршавању у библиотечко информационој делатности („Службени гласник РС“, број 18/13)
  3. Одлука о образовању Комисије за акредитацију програма сталног стручног усавршавања.

Народна библиотека Бор, као матична библиотека за Борски округ, организовала је у 2014. години три акредитована семинара за све запослене на стручним, библиотечко-информационим пословима у јавним библиотекама на подручју матичности (Бор, Неготин, Кладово и Мајданпек).

 

24. септембар 2014.

Рад са корисницима у библиотекама 

Аутор програма и координатор је Мр Гордана Ђилас, библиотекар саветник, руководилац Одељења за чување и коришћење публикација у Библиотеци Матице српске. Предавачи су Јелена Јовин, библиотекар информатор, Даниела Кермеци, виши библиотекар и Душан Јованчевић, књижничар у јавном каталогу Библиотеке Матиче српске.

Циљ семинара је била обука библиотекара да оспособе кориснике за претраживање база података, различитих извора информација, њихову ефикасну примени и правилно цитирање текста. Осим теориског дела програм се састојао и од практичног дела у виду радионица (пријављивање на OPAC, претраживање по разним параметрима и начин наручивања грађе). Осим тога, релизоване су радионице о асертивној комуникацији у библиотекама у циљу унапређења комуникације са корисницима и колегама.

Број учесника на семинару је двадесет.

HPIM2365

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. октобар 2014.

Развојна библиотерапија

као вид промовисања креативног читања у библиотеци

Аутор програма и предавач је МА Јелена Митровић, библиотекар одељења селективне набавке Народне библиотеке Србије.

Циљ програма је да се укаже на могућност да књига осим сазнајне, етичке и естетичне  има и терапијску улогу.  Развојна библиотерапија може бити свако планско и циљано коришћење књига, може подстицати креативност и утицати на афективни и когнитивни развој читаоца. Ово предавање је покренуло низ питања на која је могуће одговорити кроз практичан рад са корисницима различитог психолошког профила.

Број учесника на семинару је двадесет и седам.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. октобар 2014.

Набавка библиотечке грађе и извора у библиотекама

Аутор програма и предавач је др Добрила Бегенишић, библиотекар саветник Народне библиотеке Србије.

Програм је имао за циљ да се истакне значај набавне политике у свакој библиотеци. Квалитет набављене грађе зависи од образовања и стручности библиотекра који раде на пословима набавке, али и од финансијера и од жеља самих корисника, средине у којој библиотека ради и циљних група. За успешну набавану политику потребно је да библиотека има комисију за набавку и писани акт о набавној политици којим би се јасно дефинисали основни постулати набавке за изградњу и очување квалитетне структуре фонда.

На семинару су разматрана питања из праксе која се тичу различитих начина набавке (куповина, поклон, откуп МК) и многобројних фактора који посредно или непосредно утичу на набавку грађе у библиотекама.

Број учесника на семинару је двадесет и пет.

sem 2 019

 

 

 

 

 

 

 

Сви семинари су реализовани захваљујући подршци Министарства културе РС, односно учешћу МК у финансирању матичних функција библиотека на годишњем нивоу.

 

Дани књиге

Више стотина корисника Народне библиотеке Бор испратило је традиционалну манифестацију Дани књиге.

Најпосећенији програм био је онај за децу – гостовање Јасминке Петровић, која се са ученицима борских основних школа поиграла на теме везане за њене књиге Маме, Од читања се расте, Да ли сте ви жаба? итд.

Подједнако интересовање изазвали су и аутори сатиричног News Net-a, односно, програм који је манифестацију затворио – NJUZ.NET – књиге у огледалу (Ненад Милосављевић, Мирослав Вујовић и Виктор Марковић)

Неколико десетина ученика основних и средњих школа, са својим професорима историје и српског језика и књижевности, присуствовало је промоцији портала "Велики рат" Народне библиотеке Србије, о којем су говориле колеге Немања Калезић и Огњен Ковачевић
Неколико десетина ученика основних и средњих школа, са својим професорима историје и српског језика и књижевности, присуствовало је промоцији портала „Велики рат“ Народне библиотеке Србије, о којем су говориле колеге Немања Калезић и Огњен Ковачевић
Представљање збирке песама у прози или лирског романа (како вам драго) "Кавези" нишког песника и романописца Звонка Карановића
Представљање збирке песама у прози или лирског романа (како вам драго) „Кавези“ нишког песника и романописца Звонка Карановића
Јасминка Петровић
Јасминка Петровић
Ученици сеоских основних школа припремили су и одглумили, врло успешно, скечеве по текстовима из књиге драмолета "Да ли сте ви жаба" Јасминке Петровић
Ученици сеоских основних школа припремили су и одглумили, врло успешно, скечеве по текстовима из књиге драмолета „Да ли сте ви жаба“ Јасминке Петровић

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

dani knjige 009
Књижевно вече са добитником НИН-ове награде, Гораном Гоцићем, о чијем делу је говорио и Милета Аћимовић Ивков
Представљање романа „Лептир на бајонету Јеротија Павловића“ Бошка Протића
Представљање романа „Лептир на бајонету Јеротија Павловића“ Бошка Протића

 

Жика Ракић је са пријатељима, пред пуном салом суграђана, представио своје књиге песама,
Жика Ракић је са пријатељима, пред пуном салом суграђана, представио своје књиге песама, „Има у моћи црње од ноћи“ и „Између Мораве и неба“ 

Библиотека – место читања, учења и истраживања – Семинар у Народној библиотеци Бор

У петак, 30. маја2014. године у Народној библиотеци  Бор одржан jeсеминар за школске библиотекаре. Програм семинара је одобрен и вреднован са 16 бодоваод стране Завода за унапређивање образовања и васпитања РС (Каталог програма сталног стучног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013 и 2013/2014, област библиотекарство, под ред. бр. 2).

Аутор програма семинара је секретар Библиотекарског друштва Србије, Весна Црногорац, која је рализовала семинар са Виолетом Стојменовић, вишим библиотекаром НБ Бор.

Тема семинара је Библиотека – место читања, учења и истраживања

Општи циљ семинара је био стицање нових и проширивање постојећих знања за успешно остваривање образовно-васпитне и библиотечко-информационе функције библиотеке у друштву знања.
Специфични циљеви су обавештеност библиотекара и наставника о значају библиотеке и важности информационе писмености као средишног концепта доживотног учења.

Семинар је окупио осим школских библиотекара и учитеље разредне наставе, наставнике и директоре из школа са подручја општина: Бор, Зајечар, Неготин, Мајданпек и Кладово..

Семинар је реализован захваљујући финансијској подршци Министарства културе РС које у оквиру матичних функција финансира континуирано стручно усавршавање библиотекара.FormatFactoryIMG_2468 FormatFactoryIMG_2482 FormatFactoryIMG_2490