Arhive kategorija: Догодило се…

МУЛТИМЕДИЈЕ У БИБЛИОТЕКАРСТВУ

У оквиру програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности, у Народној библиотеци Бор је 2. новембра 2017. реализован акредитовани семинар Мултимедије у библиотекарству. Аутори програма су Мирјана Нешић (Београдска политехника) и Весна Вуксан (Универзитетска библиотека «Светозар Марковић» Београд).
WP_20171102_10_07_32_Pro WP_20171102_10_05_42_Pro

 

 

 

 

 

 

 

Циљ семинара је упознавање са мултимедијалним облицима,  као и начинима њиховог креирања и могућностима коришћења у свим типовима библиотека. Полазници су се упознали са најчешћим форматима и програмима за мултимедије, као и са начином функционисања дигиталних алата, сервиса, платформи и апликација (у слободном приступу) који могу на разне начине бити коришћени библиотеци. У оквиру програма семинара реализоване су радионице на којима су полазници могли научити како да се монтира видео материјал, постави титл, сними аудио фајл и дода музика. Осим полазника из јавних библиотека у Неготину и Бору, у радионицама су учествовали и полазници из Музеја рударства и металургије Бор.
Министарство културе РС је, у оквиру финансирања матичних фунција јавних библиотека, подржало реализацију овог семинара.

Семинар о пружању библиотечких услуга особама треће животне доби

У оквиру програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности за 2017. годину, Народна библиотека Бор је 17. 10. организовала семинар за
библиотекаре из јавних библиотека са подручја матичности.
Семинар «Библиотечке услуге за особе треће животне доби» акредитовала је Народна библиотека Србије. Ауторке програма су др Добрила Бегенишић и Ма Јелена Митровић. Програм семинара је посвећен сагледавању постојећих библиотечких услуга за особе треће животне доби као специфичне групе корисника, навођењу примера добре праксе у свету, креирању нових услуга у библиотекама за овај тип корисника и изради плана и програма рада са особама треће животне доби који би обухватио различите активности засноване на теорији и позитивној пракси.

Ауторке семинара испред НБ Бор
Ауторке семинара испред НБ Бор

Полазници семинара, поред библиотекара запослених у Народној библиотеци Бор, били су и библиотекари из јавних библиотека из Неготина, Кладова и Мајданпека.

WP_20171017_09_31_31_Pro

Narodna biblioteka Bor: Pisma iz Evrope – predavanje prof. dr Srbijanke Turajlić o politici obrazovanja

U Narodnoj biblioteci Bor 5. oktobra 2017. godine održala je predavanje PISMA IZ EVROPE – PITANJA ZA DRUŠTVO I ODGOVORI IZ OBRAZOVANJA prof. dr Srbijanka Turajlić, dugogodišnja profesorka Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, bivša pomoćnica ministra za visoko obrazovanje (2001–2004), stipendistkinja francuske vlade u Grenoblu, predavačica na univerzitetu u Montereju (Kalifornija, USA), jedna od osnivačica AAOM-a (Alternativne akademske obrazovne mreže, Beograd) i autorka desetina članaka i radova čija se tema direktno ili indirektno odnosi na politiku obrazovanja u Srbiji, jugoistočnoj Evropi i Evropi, pitanja visokog obrazovanja, društvo znanja, celoživotno obrazovanje i srodna pitanja.

????????????????????????????????????

Srbijanka (10)

Krećući se u bazičnom troglu država–društvo–sistem obrazovanja i prateći istorijski razvoj znanja i njemu prirođenih sistema obrazovanja, Srbijanka Turajlić svoje poente iznalazi kroz deskripciju savremenog stanja, kako u Evropi i njenoj obrazovnoj legislativi, tako i u našoj državi, koja od raspada bivše zajedničke države maglovitim i slabim javnim diskursom i učincima jasno pokazuje znake sistemske zaostalosti i odsustva svesti o nužnosti menjanja i prilagođavanja kretanju sveta. Predavanje je bila retka i dragocena prilika da se slušaoci podsete na ključne etape viševekovnog stvaranja modernih univerziteta i modernih obrazovnih sistema, da se upoznaju sa recentnim naporima koji se posebno u zemljama EU čine u poslednjih 20-ak godina, te da se u sklopu predočenih činjenica na neki način sagleda određena vrsta zadataka koje će, u odsustvu pristojne države, društvo morati da preuzme na sebe. Tim zadacima, konačno, prof. Turajlić pridaje visoku moralnu vrednost, koju će oni zadobiti tek ukoliko ih društvo zaista i realizuje.

 

ФУНКЦИЈЕ ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА У РАЗВОЈУ КРЕАТИВНОГ ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊА

У оквиру програма сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности за 2017. годину, борска библиотека је 5. јуна 2017. организовала семинар за библиотекаре из школских библиотека са подручја матичности.

WP_20170605_023

Аутори програма су др Весна Црногорац (Факултет уметности у Нишу) и др Жељко Вучковић (Педагошки факултет у Сомбору).

WP_20170605_10_09_02_Pro

Програм семинара је посвећен различитим функцијама школских библиотека: образовној, васпитној, културној и информационој. Темом су обухваћена основна знања о читању у времену интернета и нових медија, о информационом читању, о социопсихолошким аспектима читања у савременом свету и о креативном читању.

Међу полазницима семинара су, осим школских библиотекара, били педагози и наставници из школа  у Бору, Неготину, Кладову и Мајданпеку.

WP_20170605_017

Семинар „Функције школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања“ акредитовао је Завод за унапређење образовања и васпитања. Министарство културе РС је у оквиру финансирања матичних фунција јавних библиотека  подржало реализацију семинара.

Кинески језик и култура за децу

У периоду од 4. до 8. јула корисници Дечјег одељења НБ Бор узраста од 8 до 11 година имали су прилику да похађају радионице кинеског језика и културе које је организовао Александар Богдановић, проф. кинеској језика. Током пет дана, деца су се упознала са основним карактеристикама кинеског језика и писма, испробала писање и калиграфско цртање неколико једноставнијих знакова, вежбала изговор кинеског језика, пробала кинески чај припремљен на традиционалан начин, научила правила кинеског шаха, сазнала многе интересантне детаље, обичаје и чињенице из историје Кине и савременог живота у Кини.

IMG_4504 - Copy IMG_4338 - Copy IMG_4370 - Copy IMG_4404 - Copy IMG_4455 IMG_4471 IMG_4484 - Copy

„Бирање под морање“ у Народној библиотеци Бор

У оквиру „антипотрошачке“ читалачке кампање, у организацији ИК Клио, Љубица Арсић (књижевница, проф. српског језика и књижевности у музичкој школи „Мокрањац“ и приређивач неколиких антологија прича), проф. др Тихомир Брајовић (Филолошки факултет у Београду) и Наташа Ђелошевић (заменица директора ИК Клио) били су 17. јуна 2016. гости Народне библиотеке Бор.

DSC_0027 DSC_0012 DSC_0009

Током више од сат времена разговора са врло заинтересованом и неуобичајено активном публиком, било је речи о делима из едиције „Грал“ ИК Клио, подстицајима за читање, читалачким навикама, разликама између уметничке и шунд књижевности, мотивисању деце за читање и сродним темама.

На андрагошкој обуци

Заједно са представницима Друштва младих истраживача – Бор, Академског клуба Техничког факултета у Бору и Музеја рударства и металургије, Народна библиотека Бор је, због дугогодишњег успешног и квалитетног рада у оквиру Фестивала учења одраслих и због разноврсности својих едукативних програма за све узрасне и интересне групе, имала прилике да учествује на обуци чији је циљ био да се унапреде вештине организовања образовних програма за одрасле, као и да се стекну нова знања из ове области.

Организаор обуке било је Друштво за образовање одраслих док су саму обуку изводили предавачи Одељења за андрагогију Филозофског факултета у Београду.

DSCI0053 DSCI0056 DSC_3689

Током обуке, која је увод у 9. фестивал учења одраслих, било је речи о потребама одраслих за учењем, организовању образовних програма тако да они имају прецизно дефинисане и изводљиве циљеве и исходе, разноврсну методологију и јасан ток рада и подучавања као и квалитетне, заједници потребне садржаје; о задацима и обавезама разних актера укључених у процесе и програме образовања одраслих; о креирању атмосфере погодне и подстицајне за учење.

DSC_3669

Изложба Авангарда отворена до 24. јуна 2015.

http://biblioteka-bor.org.rs/2015/05/avangarda-od-dade-do-nadrealizma/

Јавно вођење кроз изложбу; Александра Мирчић, једна од ауторки изложби (Музеј савремене уметности у Београду)
Јавно вођење кроз изложбу; Александра Мирчић, једна од ауторки изложби (Музеј савремене уметности у Београду)
Изложба МСУБ-а и ИКУМ-а "Авангарда: од даде до надреализма" отворена је 28. маја 2015.
Изложба МСУБ-а и ИКУМ-а „Авангарда: од даде до надреализма“ отворена је 28. маја 2015.

DSC_4575 DSC_4593 DSC_6623

 

Усавршавање и образовање стручних библиотечких радника у Народној библиотеци Бор

 

Обавеза сталног стручног усавршавања запослених у библиотечко-информационој делатности регулисана је следећим прописима:

  1. Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“, број 52/11)
  2. Правилник о сталном стручном усавршавању у библиотечко информационој делатности („Службени гласник РС“, број 18/13)
  3. Одлука о образовању Комисије за акредитацију програма сталног стручног усавршавања.

Народна библиотека Бор, као матична библиотека за Борски округ, организовала је у 2014. години три акредитована семинара за све запослене на стручним, библиотечко-информационим пословима у јавним библиотекама на подручју матичности (Бор, Неготин, Кладово и Мајданпек).

 

24. септембар 2014.

Рад са корисницима у библиотекама 

Аутор програма и координатор је Мр Гордана Ђилас, библиотекар саветник, руководилац Одељења за чување и коришћење публикација у Библиотеци Матице српске. Предавачи су Јелена Јовин, библиотекар информатор, Даниела Кермеци, виши библиотекар и Душан Јованчевић, књижничар у јавном каталогу Библиотеке Матиче српске.

Циљ семинара је била обука библиотекара да оспособе кориснике за претраживање база података, различитих извора информација, њихову ефикасну примени и правилно цитирање текста. Осим теориског дела програм се састојао и од практичног дела у виду радионица (пријављивање на OPAC, претраживање по разним параметрима и начин наручивања грађе). Осим тога, релизоване су радионице о асертивној комуникацији у библиотекама у циљу унапређења комуникације са корисницима и колегама.

Број учесника на семинару је двадесет.

HPIM2365

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. октобар 2014.

Развојна библиотерапија

као вид промовисања креативног читања у библиотеци

Аутор програма и предавач је МА Јелена Митровић, библиотекар одељења селективне набавке Народне библиотеке Србије.

Циљ програма је да се укаже на могућност да књига осим сазнајне, етичке и естетичне  има и терапијску улогу.  Развојна библиотерапија може бити свако планско и циљано коришћење књига, може подстицати креативност и утицати на афективни и когнитивни развој читаоца. Ово предавање је покренуло низ питања на која је могуће одговорити кроз практичан рад са корисницима различитог психолошког профила.

Број учесника на семинару је двадесет и седам.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. октобар 2014.

Набавка библиотечке грађе и извора у библиотекама

Аутор програма и предавач је др Добрила Бегенишић, библиотекар саветник Народне библиотеке Србије.

Програм је имао за циљ да се истакне значај набавне политике у свакој библиотеци. Квалитет набављене грађе зависи од образовања и стручности библиотекра који раде на пословима набавке, али и од финансијера и од жеља самих корисника, средине у којој библиотека ради и циљних група. За успешну набавану политику потребно је да библиотека има комисију за набавку и писани акт о набавној политици којим би се јасно дефинисали основни постулати набавке за изградњу и очување квалитетне структуре фонда.

На семинару су разматрана питања из праксе која се тичу различитих начина набавке (куповина, поклон, откуп МК) и многобројних фактора који посредно или непосредно утичу на набавку грађе у библиотекама.

Број учесника на семинару је двадесет и пет.

sem 2 019

 

 

 

 

 

 

 

Сви семинари су реализовани захваљујући подршци Министарства културе РС, односно учешћу МК у финансирању матичних функција библиотека на годишњем нивоу.