Библиотека данас

ПРОСТОР

Народна библиотека Бор налази се у центру Бора, у наменски грађеном простору који припада левом централном делу зграде Дома културе (адреса зграде је: Моше Пијаде 19). Библиотека је у овај простор усељена 1972. године. По пројектној документацији, замишљено је да се прати стил самопослуживања библиотечком грађом, који се сретао у тадашњим библиотекама Берна, Франкфурта, Љубљане. Са леве стране библиотеке у истој згради налази се простор Музеја рударства и металургије, а са десне простор Борског округа. Главном улазу у библиотеку прилази се са платоа Дома културе. Поред платоа постоји паркинг. Помоћни (технички) улаз у библиотеку налази се са супротне стране зграде.

По вертикали, простор је уређен у четири етаже: у сутерену (са техничким улазом у нивоу прилазне улице) налазe се Дечије одељење и Депо библиотеке; у приземљу (са главним улазом у нивоу платоа Дома културе) налазe се Информативно одељење и Одељење набавке и обраде, као и Сала за програме; првом спрату припадају Позајмно одељење за одрасле и Завичајно одељење (са Матичном службом); Другом спрату припадају Одељење посебних фондова и периодике, админстрација и управа библиотеке.

За хоризонтално сналажење корисницима је на располагању систем упутница.

(Пример: Први спрат. Позајмно одељење за одрасле. Страна књижевност штампана на српском и сродним језицима. Француска књижевност.)

Фондови

Укупан фонд Народне библиотеке Бор чини библиотечко-информациона грађа која се налази у централној библиотеци у граду Бору и у четири библиотечка огранка (у селима Злот, Брестовац, Кривељ и Доња Бела Река).

Укупан број књига које поседује Народна библиотека Бор је око 120000.

Централна библиотека поседује око 90000 књига.

Структура фонда по одељењима

Огранци Народне библиотеке Бор поседују око 30000 књига.

У централној библиотеци фонд књига које се односе на Бор и околину износи око 2200 јединица.

Број књига за децу броји око 12000 јединица.

Централна библиотека поседује око 1500 инвентарских јединица периодике у фонду Одељења посебних фондова и периодике и 1000 у фонду Завичајног одељења. Одељење посебних фондова и периодике и Завичајно одељење нуде корисницима око 300 наслова периодике.

У Завичајном одељењу постоји збирка од око 42000 фотографија (дигиталне и на папиру).

Завичајно одељење поседује збирку од око 100 картографских јединица.

Завичајно одељење поседује збирку од око 7000 исечака из штампе ван територије завичаја.

Завичајно одељење поседује збирку од око 200 рукописа.

94 % фонда монографских публикација обрађено је у систему електронске каталогизације. Библиографски подаци доступни су корисницима преко интернета, путем дигиталне базе Народне библиотеке Бор. (Вид.)

Читаонице

Део библиотечке грађе Народне библиотеке Бор користи се искључиво у библиотеци, то јест у читаоницама.

У ту грађу спадају: грађа Завичајног одељења, грађа Одељења посебних фондова и периодике, грађа Информативног одељења и део грађе Дечијег одељења (под ознакама П, Р, И).

Народна библиотека Бор нуди корисницима коришћење следећих читаоница:

Читаоница Одељења посебних фондова и периодике (15 корисничких места)

Читаоница Завичајног одељења (6 корисничких места)

Читаоница Информативног одељења (10 корисничких места)

Читаоница Дечијег одељења (15 корисничких места)

КОРИСНИЦИ

У 2015. години око 3000 корисника (око 6 % становништва општине Бор) било је учлањено у Народну библиотеку Бор.

Обрт књижног фонда у 2015. години износи 0.7.

ЗАПОСЛЕНИ

Библиотека има укупно 25 радника: 23 на неодређено и 2 на одређено време. Стручних радника је 19 (директор и 3 у ограницима), 3 ради у администрацији и 3 на помоћним пословима.

РАДНО ВРЕМЕ

Понедељак–петак: 7–20 часова (са корисницима од 7:30 до 19:30)

Субота: 8–14:30

Недељом библиотека не ради.