Школске и јавне библиотеке на заједничком задатку

Народна библиотека Бор је у сарадњи са Народном библиотеком Ужице организовала  дводневни стручни семинар 04. и 05. новембра 2013. године са оквирном темом Школске и јавне библиотеке на заједничком задатку.

Аутори и реализатори програма су библиотекари Народне библиотеке Ужице: Анђа Бјелић, Ратка Вучковић, и Драгослава Родаљевић

Програм семинар је обухватао следеће тематске целине:

  1. Завичајна грађа јавних библиотека као подршка васпитно-образовном систему.

Упознавање корисника школских библиотека са завичајном грађом и информационим ресурсима библиотека и њиховом доступношћу.

  1. Едукативни електронски извори у функцији образовања ученика. Интернет и како доћи до релевантних научних чињеница на интернету и ко их ствара?

2.1. Основни  библиографски опис библиотечке грађе у систему узајамне каталогизације.

2.2. Напредне тeхнике претраживања

2.3. БИС (Библиотечко информативни систем) и ВБС (Виртуелна библиотека Србије) као извор релевантних информација

2.4. Дигитална НБС (Народна билиотека Србије) као извор информација за израду домаћих задатака ученика

  1. Култура за све –  инклузија деце са посебним потребама у културно-образовни програм библиотека – Како школска библиотека може одговорити изазову који пред њу поставља програм инклузије деце са посебним потребама. Како прилагодити  захтеве и програме радионица за ту групу и како их реализовати?
  2. Социјализација друштвено неприлагођене деце и развој вештине комуникације кроз креативне радионице – Улога библиотeка у социјализацији детета.
  3. Маркетинг дечјег стваралаштва – разноврсне активности кроз дечије радионице и секције, презентације дечијих радова у школским часописима, на друштвеним мрежама, сајту школе…
Заједничка фотографија предавача, организатора и учесника испред Народне библиотеке Бор
Заједничка фотографија предавача, организатора и учесника испред Народне библиотеке Бор
Радионица. Разни приступи и методе рада за разну децу
Радионица. Разни приступи и методе рада за разну децу
Упознавање школских библиотекара са он-лајн базама и начинима њиховог претраживања и коришћења
Упознавање школских библиотекара са он-лајн базама и начинима њиховог претраживања и коришћења

Семинару је присуствовао 51 библиотекар из јавних и школских библиотка са подручја матичности Борског и Зајечарског округа.

Семинар је реализован захваљујући Министарству културе РС које у оквиру матичних функција финансира континуирано стручно усавршавање библиотекара.

Програм семинара је одобрен и вреднован са 16 бодова од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања РС (Каталог програма сталног стучног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013 и 2013/2014, област библиотекарство, под ред. бр. 10).

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *